የዘመን መለወጫ

በኣዲሱ ስራዓት ት/ት ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሳምንት

የአመቱ መደበኛ ትምህርትን ለመጀመር / የትዉዉቅ ሳምንት 

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መዉሊድ

መስቀል

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት + የመጀ-ሩብ  ዓመት ት/ት ክለሳ

 የመጀ- መ/ዓመት አጋማሽ ማጠቃለያ ፈተናዎች መስጫ ፣ የመልሰ ወረቀት መመለሻ

የ2ኛዉ ሩበ ዓመት መደበኛ ት/ት፣ ሮስተርና የዉጤት መግለጫ የሚዘጋጅበት

መደበኛ የትምህርት ቀናትመደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

ጥምቀት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት + የመጀ- መንፈቀ ዓመት ት/ት ክለሳ

 የመጀ- መ/ዓመት ማጠቃለያ ፈተናዎች መስጫ ፣ የመልሰ ወረቀት መመለሻ

የአጠቃላይ ዉጤት እና ሮስተር ካርድ ዝግጅት (ለተማሪዎች የዕረፍት ሳምንት)

የ2ኛዉ መንፈቀ ዓመት ት/ት የሚጀመርበት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

የተማሪዎች ውጤት መግለጫ እና ከወላጆች ጋር ገጽ ለገጽ ጋር የሚደረግ ውይይት

የአድዋ ድል መታሰቢያ

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት + የ3ተኛ ሩብ  ዓመት ት/ት ክለሳ

መደበኛ የትምህርት ቀናት + የ3ተኛ ሩብ  ዓመት ት/ት ክለሳ

ኢድ አል-ፈጥር

መደበኛ የትምህርት ቀናት + የ3ተኛ ሩብ  ዓመት ት/ት ክለሳ

 የ2ኛዉ  መ/ዓመት አጋማሽ ማጠቃለያ ፈተናዎች መስጫ ፣ የመልሰ ወረቀት መመለሻ

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

የላብ አደሮች ቀን

መደበኛ የትምህርት ቀናት

ስቅለት

ፋሲካ

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

መደበኛ የትምህርት ቀናት

የአካዳሚዉ የጉደኝት ት/ቤቶች ማዕከል የ6ኛ እና የ8ኛ ክፍል የማጠቃለያ / ሞዴል ፍተና  

የደርግ አገዛዝ ያበቃበት ቀን

የአካዳሚዉ የጉደኝት ት/ቤቶች ማዕከል የ6ኛ እና የ8ኛ ክፍል የማጠቃለያ / ሞዴል ፍተና  

የ6ኛ ክፍል ማጠቃለያ የክ/ከተማ/ክልላዊ ፈተና + (መደበኛ የትምህርት ቀናት ለተቀሩት ክፍሎች)

የ8ኛ ክፍል ማጠቃለያ የክ/ከተማ/ክልላዊ ፈተና + (መደበኛ የትምህርት ቀናት ለተቀሩት ክፍሎች)

ኢድ አል-አድሃ (አረፋ)

ኢድ አል-አድሃ (አረፋ)

መደበኛ የትምህርት ቀናት + የ2ኛዉ መ/ዓመት ት/ት ክለሳ (ከ6ኛ እና 8ኛ ክፍል ተማሪዎች ዉጪ)

የ2ኛ መ/ዓመት ማጠቃለያ እና የአድሚን ፈተና (ከ6ኛ እና 8ኛ ክፍል ተማሪዎች ዉጪ)

የአጠቃላይ ዉጤት እና ሮስተር ካርድ ዝግጅት ወዘተ

የት/ት ዘመኑ የት/ት መርሐ ግብር ማጠናቀቂያ መዝጊያ ፕሮግራም